Az Ön kosara: üres
Kapcsolat: +36 30 6450 183 vagy hívjonSkype logó-on
Garancia


Bosch garanciális feltételek:

Ipari készülékek: Hosszabbítsa meg az ipari Bosch elektromos szerszámok garanciáját

Jótállást teljesítünk a következő‘szabályozás szerint azon szerszám hibáinak ingyenes javítása útján, amelyek bizonyíthatóan a jótállási idő‘n belül anyag- vagy gyártási hibán alapulnak. A jótállási idő‘ 24 hónap, ipari vagy hivatásszerű használat. A jótállási idő‘ az első‘ végfelhasználó általi vásárláskor kezdő‘dik. Az eredeti vásárlási bizonylaton levő‘ dátum irányadó. Minden, 2004. szeptember 1. után vásárolt ipari, kék elektromos kéziszerszám és mérő‘műszer (a nagyfrekvenciás szerszámok, az ipari akkus csavarozók és a sűrített levegő‘s szerszámok kivételével) esetében a jótállási idő‘ 36 hónapra hosszabbodik meg, ha a vásárló ezeket a szerszámokat a vásárlás dátumától számított 4 héten belül regisztrál. Az akkuegységek és töltő‘ készülékek valamint a szerszámokkal együtt szállított tartozékok ki vannak zárva e jótállás-hosszabbítás hatálya alól. A regisztráció csak az interneten történhet, klikk ide. Igazolásként az azonnal kinyomtatandó regisztrációs bizonylat, valamint az eredeti vásárlási bizonylat szolgál, amibő‘l a vásárlás dátuma megállapítható. Regisztráció csak akkor lehetséges, ha a vásárló beleegyezik az ott megadandó adatainak rögzítésébe.

Akkumulátor prémium garancia

 

A Bosch Európában 2013. 01. 01-én vagy utána beszerzett professzionális (kék) elektromos kéziszerszám-sorozataihoz tartozó lítium-ion technológiájú tölthető akkumulátoraira és a megfelelő töltőkre vonatkozóan ezen dokumentum szerint ajánlja fel az akkumulátor prémium szervizt. Az ajánlat másodkézből történő beszerzésekre nem érvényes. Az akkumulátor prémium szerviz időszak érvényessége a termék megvásárlásának napján kezdődik és 24 hónap múlva ér véget („megfelelőségi időszak”). Az eredeti vásárlási bizonylat dátuma a mérvadó. Az időszak meghosszabbítása nem lehetséges. Az akkumulátor prémium szerviz szolgáltatás igénybe vételéhez az ügyfélnek a megvásárlás dátumától számított 4 héten belül regisztrálnia kell a terméket. A regisztráció csak interneten keresztül történhet, klikk ide. A regisztráció csak az online űrlap teljes és pontos kitöltése esetén és akkor érvényes, ha a Bosch nyomtatható regisztrációs igazolással nyugtázza. A regisztrációs igazolást azonnal menteni kell és/vagy ki kell nyomtatni. Regisztráció csak akkor lehetséges, ha a vásárló beleegyezik az ott megadandó adatainak tárolásába. A Bosch felajánlja a termékek megjavítását illetve cseréjét, ha a hiányosságokat a Bosch szervizközpont vagy egy kijelölt szervizközpont megállapítása szerint bizonyíthatóan anyag- vagy gyártási hiba, illetve a megfelelőségi időszakon belül bekövetkezett természetes elhasználódás és kopás okozta. Ezen feltételek tekintetében természetes elhasználódásnak és kopásnak az minősül, ha az akkumulátor kapacitása a Bosch kizárólagos meghatározása szerint 70%-ra csökken. Az általunk megállapított és az akkumulátor prémium szerviz hatálya alá eső hiányosságok megszüntetése térítésmentesen, javítással, vagy kifogástalanul működő termékre (ami újabb modell is lehet) való cserével történik. A kicserélt termékek illetve alkatrészek a Bosch tulajdonában maradnak.


Barkács készülékek: Bosch garancia az Ön által vásárolt szerszámra


Jótállást teljesítünk a következő‘szabályozás szerint azon szerszám hibáinak ingyenes javítása útján, amelyek bizonyíthatóan a jótállási idő‘n belül anyag- vagy gyártási hibán alapulnak. A Boschnál két év garanciát kap a magáncélra használt barkács - szerszámokra. Ez idő‘ alatt javítószolgálatunk díjmentes, beleértve meghibásodott készülékének beküldését is. A pontos szolgáltatásokért kérjük, tekintse meg garanciális feltételeinket. A javítás - megrendelő‘lap kitöltésekor kérjük, ügyeljen arra, hogy jelezze: garanciális szolgáltatásról van szó. Kiegészítésként a vásárlási bizonylatot és adott esetben a garancia tanúsítványát is mellékelni kell.


Kerti készülékek: Bosch garancia az Ön által vásárolt szerszámra

Jótállást teljesítünk a következő‘szabályozás szerint azon szerszám hibáinak ingyenes javítása útján, amelyek bizonyíthatóan a jótállási idő‘n belül anyag- vagy gyártási hibán alapulnak.
A Boschnál két év garanciát kap a magáncélra használt barkács - szerszámokra. Ez idő‘ alatt javítószolgálatunk díjmentes, beleértve meghibásodott készülékének beküldését is. A pontos szolgáltatásokért kérjük, tekintse meg garanciális feltételeinket. A javítás - megrendelő‘lap kitöltésekor kérjük, ügyeljen arra, hogy jelezze: garanciális szolgáltatásról van szó. Kiegészítésként a vásárlási bizonylatot és adott esetben a garancia tanúsítványát is mellékelni kell.


A jótállás nem vonatkozik:

– Azokra az alkatrészekre, amelyek használattal összefüggő‘ vagy egyéb természetes kopásnak vannak kitéve, valamint a szerszám azon hibáira, amelyek használattal összefüggő‘ vagy egyéb természetes kopásra vezethető‘k vissza.
– A szerszám azon hibáira, amelyek a kezelési útmutatások figyelmen kívül hagyására, nem rendeltetésszerű használatra, rendellenes környezeti feltételekre, a dolog jellegét idegen üzemeltetési feltételekre, túlterhelésre, vagy a karbantartás vagy az ápolás elmulasztására vezethető‘k vissza.
– A szerszám azon hibáira, amelyeket olyan tartozékok, kiegészítő‘k vagy pótalkatrészek használata okozott, amelyek nem eredeti Bosch-alkatrészek.
– Azokra a szerszámokra, amelyeken módosításokat vagy kiegészítéseket végeztek.
– Az elő‘írt tulajdonságok olyan csekély mértékű eltéréseire, amelyek a szerszám értékét és használhatóságát tekintve jelentéktelenek. Az általunk jótállás-kötelesként elismert hiba kiküszöbölése oly módon történik, hogy a hibás szerszámot választásunk szerint térítésmentesen megjavítjuk vagy egy kifogástalan szerszámra (adott esetben egy utódmodellre) kicseréljük. A kicserélt szerszámok vagy alkatrészek a mi tulajdonunkba kerülnek. A jótállási igényt a jótállási idő‘n belül kell érvényesíteni. Ehhez az érintett szerszámot az eredeti vásárlási bizonylattal, aminek tartalmazni kell a vásárlási dátumot és a termék megnevezését, az eladónál vagy egy a használati utasításban megnevezett ügyfélszolgálatnál teljes egészében be kell, mutatni vagy oda be kell küldeni. A 36-hónapos jótállási idő‘nek a fenti regisztráció alapján történő‘ igénybevétele esetén ezt kiegészítendő‘be kell mutatni a regisztrációs bizonylatot is. Részben vagy teljesen szétszerelt szerszámokat nem lehet jótállási esetként bemutatni vagy beküldeni. Amennyiben a vásárló a szerszámot az eladónak vagy egy ügyfélszolgálatnak elküldi, a szállítási költségek és szállítási kockázat a vásárlót terhelik.
A szerszám hibájának megszüntetésére vonatkozó e jótállási feltételekben megnevezett jogon kívül, jótállásunk nem alapoz meg más igényeket.
A jótállási szolgáltatások a szerszám jótállási idejét nem hosszabbítják, és nem újítják meg.
A fenti jótállás az Európában vásárolt és ott használt szerszámokra vonatkozik. Erre a jótállásra a német jog irányadó, az Egyesült Nemzetek Áruk Nemzetközi Adásvételére vonatkozó Szerző‘désekrő‘l szóló egyezményének (CISG) kizárásával.


Makita garanciális feltételek

 

Internetes regisztráció esetén a 3 év garancia érvényes minden Makita gépre!
Tekintve, hogy gépeink magas minő‘ségű anyagokból, majd' 100 év tapasztalatával készülnek és minden egyes termék minő‘ségellenő‘rzésen esik át cégünk a kötelező‘ 1 év helyett 3 év garanciát vállal. Ön így biztos lehet abban, hogy termékünk vásárlása esetén hosszú ideig nem lesz gondja vele!


ELEKTROMOS GÉPEK:

Elő‘fordul, hogy a nem megfelelő‘ felhasználás, a használati útmutatóban foglaltak hiányos betartása miatt meghibásodik a termék. Ezekben az esetekben nem jár a garanciális javítás és Ön bosszús vagy csalódott lehet. Mi ezt megértjük és ezekre az esetekre vezetjük be az EXTRA garancia szolgáltatásunkat. Az EXTRA garancia szolgáltatás keretén belül akár ingyenesen, vagy rendkívül kedvező‘ áron vállaljuk azon elektromos kéziszerszámok javítását, amelyek meghibásodása nem garanciális. Ez természetesen nem mentesít a megfelelő‘ gépválasztástól és használattól, de ha megtörtént a baj, mi segítő‘ jobbot nyújtunk!


KERTI GÉPEK:

A MAKITA kerti gépekre 3 év garanciát vállalunk. A garancia a gyártási és a szerelési hibákra vonatkozik, az irreális túlterhelésbő‘l, a kenési elégtelenségbő‘l, nem megfelelő‘ tartozék használatból, stb eredő‘ meghibásodások nem. Kerti gépeink a következő‘ termékcsoportokban találhatók: sövényvágók; szegélynyírók, fűkaszák; fűnyírók; láncfűrészek; egyéb kerti gépek. A termékek teljes listája elérhető‘ a www.makita.hu oldalon. A 3 év EXTRA garancia szolgáltatás feltétele a gépnek a vásárlást követő‘ 4 héten belüli regisztrálása a regisztrációs oldalon.


A regisztráció két lépésbő‘l áll:

A Vevő‘ regisztrálja magát a www.makita.hu oldalon a belépés menüpont alatt a regisztráció feliratra kattintva. Sikeres belépés után a gépet regisztrálja a számlán és a jótállási jegyen feltüntetett adatok megadásával.
A gép regisztrációjáról rendszerünk egy adatlapot generál, amit a megadott email címre el is küld. Kérjük, ezt jól ő‘rizze meg, mert a jótállás érvényesítéséhez szükség lehet rá!


Nem érvényesíthető‘ a jótállási igény:

A karbantartások elmulasztásából vagy a természetes elhasználódásból eredeztethető‘ meghibásodások, kopások miatt;
Ha a hiba rendeltetésellenes, vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő‘ használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, vagy elemi kár miatt következett be.
A nem eredeti tartozékok használatából eredő‘ meghibásodásáért és balesetekért semmilyen felelő‘sséget nem vállalunk, és ezen felül a gép jótállását is elveszítheti.

 


Építő‘ipari gépek garanciális feltételei:

Gépeinkre 1 év teljeskörű garancia érvényes, a vonatkozó jogszabályban elő‘írt módon és feltételekkel. A garancia nem vonatkozik a helytelen használatból adódó meghibásodásokra.
A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő‘ meghibásodásra, túlterhelésre, valamint a berendezés kezelési utasításában leírt karbantartás és ellenő‘rzés elmaradás miatti meghibásodásokra.
A jótállás szervizünkben érvényes, a szervizbe szállítás költségei a Vevő‘t terhelik.
Akkumulátoros gépnél az akkumlátor garanciája a mellékelt akku garanciajegy szerint.
Amennyiben a javítás vagy karbantartás a Vevő‘ által megkívánt helyen történik, úgy a kiszállítási díj garanciális meghibásodás esetén is a Vevő‘t terheli.


Honda garancia:

A garancia idő‘tartama 12+24 hónap, amennyiben a felhasználó (vásárló) a megvásárolt gépet honlapunkon, a www.hondakisgepek.hu oldalon – az ott leírtaknak megfelelő‘en - regisztrálta és a Honda által elő‘írt rendszeres – legalább évenkénti – hivatalos márkaszervízben történő‘ térítésköteles karbantartásnak eleget tett. Továbbá feltétele a honlapunkon feltüntetett kereskedő‘ink egyikének bélyegző‘jével hitelesített, hiánytalanul kitöltött, érvényes garanciafüzet.

A következő‘ feltételek teljesítésével lehet érvényesíteni a garanciát:

A garancialevél hiánytalan kitöltése, mely tartalmazza:
- a gép típusának megnevezését
- a gép gyártási számát
- a vásárlás napját
- a márkakereskedés bélyegző‘jét (jól olvashatóan) és az eladó aláírását.
- idő‘szakos karbantartások első‘ kockája, mely a beüzemelésre vonatkozik
- vagy olyan számla, amelyen, ugyanezen adatok is fel vannak tüntetve.

Általános tudnivalók a garanciával kapcsolatosan:

A jótállási jegy a gép elengedhetetlen része, mely rögzíti annak a garanciális és jótállási feltételeit. A jótállás idejének kezdete az eladás napja. A jótállási idő‘ 30 napra korlátozódik, ha a gépet kölcsönzési, kereskedelmi demonstrációs célokra, bérmunka végzésére használják.

Akkumulátorra a garancia idő‘tartama 6 hónap.

Ezen elő‘írások értelmében a Honda márkaszerviz köteles megjavítani vagy kicserélni bármely anyag vagy gyártási hibás alkatrészt. A javítást anyag és/vagy munkabér felszámítása nélkül végzi el a szerviz.

Az üzemanyag minő‘sége:

A négyütemű Honda kisgépekbe kizárólag ólommentes benzint töltsünk. Ennek minimális oktánszáma 95 lehet. Figyeljünk a benzin tárolására is. Soha ne használjunk egy hónapnál tovább tárolt üzemanyagot. Az üzemanyagot csak a kimondottan erre a célra forgalmazott tárolóeszközökben tartsuk, ellenkező‘ esetben a benzin olyan anyagokat old ki a tárolóeszköz falából, melyek a gép működtetése során lerakódnak a porlasztóban és dugulást okoznak. Az ilyen lerakódások a porlasztóban nem képezik garancia tárgyát!

Egyéb esetek, melyekre a Honda nem nyújt garanciális védelmet:

A Honda által elő‘írt rendszeres karbantartások elvégzésének elhanyagolása esetén
Bármely olyan károsodás esetén, amely nem a Honda elő‘írásai szerint végzett javítási, vagy karbantartási módszer alkalmazásából adódik
Amennyiben a gépet nem a szakszerviz bontotta meg ill. szét
Bármely károsodás esetén, amely a gépek versenyen való használatának a következményei
Bérbe adott termék korlátozott garanciális védelmet élvez (lásd. fenn)
A szennyezett üzemanyag vagy olaj miatt bekövetkezett dugulásokra, meghibásodásokra
A gép hűtő‘rendszerének eltömítő‘dése, bekoszolódása miatt bekövetkezett meghibásodásokra, besülésre, beragadásra
A műszaki specifi kációkat meghaladó igénybevétel esetén
Nem eredeti alkatrész, nem megfelelő‘ benzin és olaj használatánál
A gépen végrehajtott módosítások esetén
Természetes elhasználódások vagy kopások
Nem megfelelő‘ szállításból, vagy tárolásból adódó károsodás


Fein és Grit termékek garanciális feltételei:


A FEIN elektromos szerszámait alapos bevizsgálásnak, próbáknak és a FEIN minő‘ségbiztosítás keretén belüli szigorú ellenő‘rzéseknek vetik alá. A FEIN magánfogyasztói számára a vásárlás napjától számított két év, ipari fogyasztói számára pedig a vásárlás napjától számított egy év gyártói garanciát biztosít az elektromos szerszámaira a hibátlan anyag és tökéletes feldolgozás tekintetében.

3 év FEIN PLUS garancia:

Az összes, 2005.04.01-tő‘l vásárolt FEIN elektromos szerszámra és GRIT fémipari szalagcsiszoló gépre (kivévge a FEIN emelt frekvenciás szerzsámokat, FEIN accu-tec csavarozókat FEIN balanszereket FEIN cső‘maró szerszámokat, FEIN levegő‘s szerszámokat, FEIN akku csomagokat és töltő‘ket) meghosszabbodik a garanciaidő‘ 3 évre, ha a Vevő‘ a vásárlástól számított 6 héten belül regisztrál honlapunkon. A regisztrálást a vásárlónak saját magának kell végrehajtania a www.fein.com/warranty internetcím alatt. Igazolásként az azonnal kinyomtatandó regisztrálási bizonylatot és a vásárlás idő‘pontját tartalmazó eredeti számlát fogadjuk el. A regisztrálásra csak akkor kerül sor, ha a vásárló hozzájárul a kért adatok tárolásához. Gyártási- vagy anyaghiba esetén a készülék díjmentes javítását vállaljuk vagy – ha nincs lehető‘ség javításra – a hibás készüléket ingyenesen új készülékre (adott esetben utódmodellre) cseréljük. Ez a garancia azonban nem érvényes olyan károkra, amelyek szakszerűtlen használat, így pl. a használati utasítás figyelmen kívül hagyása, túlterhelés, nem megfelelő‘ hálózati feszültséggel, ill. áramfajtával történő‘ üzemeltetés vagy nem alkalmas tartozékok használata következtében valamint külső‘ behatás – pl. esés, ütés – eredményeként keletkeznek. A garancia továbbá nem terjed ki a használatból adódó természetes kopásra. Az ebben a garancianyilatkozatban meghatározott kötelezettségeket kizárólag a FEIN cég és a FEIN által erre feljogosított cégek teljesítik. Az itt meghatározott garanciális igények érvényesítéséhez hiánytalanul adja át vagy küldje be az érintett készüléket, a vásárlás dátumát és a termék megnevezését tartalmazó eredeti számlával együtt. Részben vagy teljesen szétszerelt készülékeket nem tudunk átvenni.
Az eladóval szemben támasztott, szerző‘désben foglalt vagy törvényes szavatossági igényeket ez a gyártói garancia nem érinti.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 3 éves FEIN PLUS garancia csak meghatározott országokban érvényes. Ezen országok jegyzékét a www.fein.de/warranty internetcímen találja meg.

 

A FEIN gyártói garancianyilatkozata az EU-n kívüli országok számára:

A FEIN elektromos szerszámait a gyártás után alapos bevizsgálásnak, próbáknak és a FEIN minő‘ségbiztosítás keretén belüli szigorú ellenő‘rzéseknek vetik alá. Garantáljuk a kifogástalan megmunkálást és a hibátlan anyagot, és a termékeinket az alábbi gyártói garancianyilatkozattal láttuk el. A Fein cég 1 év garanciát biztosít. A garancia azon a napon kezdő‘dik, amelyiken a felhasználó a készüléket vásárolta, és anyag- és/vagy gyártási hibákra terjed ki.


Leica termékek garanciális feltételei:

Jótállás a hardverre

A Leica Geosystems AG (a továbbiakban: „Leica Geosystems"), szavatolja az eredeti végfelhasználónak (a továbbiakban: a „Vevő‘"), hogy a jelen Termék a szokásos használat mellett, hacsak a Leica Geosystems a jótállást meg nem hosszabbítja, általában 1 (egy) évig – kivéve (i) a DISTO™ termékeket, amelyekre 2 (kettő‘) év, illetve (ii) az elemeket, amelyekre 90 (kilencven) nap vonatkozik – mentes lesz gyártási és anyaghibáktól, feltéve hogy valamennyi üzemeltetési és karbantartási utasítást szigorúan betartanak, különös tekintettel a Termék szélső‘séges körülmények között történő‘ és/vagy folyamatos alkalmazására/használatára. A jótállás a vásárlás nyugtával vagy számlával igazolt napján, illetve adott esetben a leszállítás vagy az átvételi elismervény dátumával kezdő‘dik. A Leica Geosystems jótállási kötelezettsége arra terjed ki, hogy saját választása szerint és a maga költségére kicserélje vagy megjavítsa a Terméket, illetve annak valamely alkatrészét, vagy visszatérítse a Termékért fizetett vételárat. A Leica Geosystems a megjavított vagy kicserélt Termékre, illetve alkatrészre a szállítástól számított 90 (kilencven) napig, illetve ha az eredeti jótállási idő‘szakból ennél több van hátra, akkor ennek lejártáig vállal jótállást. Valamennyi kicserélt Termék és alkatrész a Leica Geosystems tulajdonába kerül. Ez a jótállás sem a fogyóeszközökre (mint pl. fényszórókra, izzókra és biztosítékokra), sem pedig a más cégek által gyártott termékekre nem terjed ki.

Jótállás a szoftverre

A „Rendszerszoftverre" (amely alatt a Termék bekapcsolásához és működtetéséhez szükséges operációs szoftver és/vagy firmver értendő‘) a jelen Korlátozott Nemzetközi Jótállás valamennyi feltétele ugyanúgy érvényes, mint a hardverre. Az „Alkalmazási Szoftverre" (amely alatt olyan – elő‘re installált vagy betölthető‘ – beépített szoftver és/vagy irodai, illetve PC-alapú szoftver értendő‘, amely a Termékkel és/vagy adatokkal végzendő‘ bizonyos műveleteket szolgálja), a jelen jótállás nem alkalmazható. Az Alkalmazási Szoftverre vonatkozó jótállás körérő‘l a megfelelő‘ Szoftver Licenc Megállapodásból tájékozódhat.

A jótállás igénybevétele


A jótállás igénybevételére való jogosultsághoz a Vevő‘nek a vonatkozó jótállási idő‘szakon belül kapcsolatba kell lépnie a Leica Geosystems hivatalos disztribútorával vagy – a DISTO™ termékek kivételével – a Leica Geosystems által kijelölt Leica Geosystems Szervizközponttal. Szükséges a Leica Geosystems illetve annak hivatalos disztribútora által kibocsátott, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylat (blokk) bemutatása és a hiba leírása. A Leica Geosystems nem vállal felelő‘sséget a jótállási jegy nélkül kapott Termékekért és alkatrészekért. A megjavított vagy kicserélt Termékeket a Leica Geosystems saját költségén juttatja el a Vevő‘höz. A megjavított Terméket vagy alkatrészt a lehető‘ legésszerűbb idő‘n belül leszállítjuk. A Leica Geosystems nem vállal felelő‘sséget az e szállítás során bekövetkezett károkért. A jótállási munka teljesítésének helyét a Leica Geosystems saját belátása szerint határozza meg. Fixen beépített Termékek esetén a teljesítés helye a beépítés helyszíne, és ha a Termék fellelési helye eltér attól a helytő‘l, ahová azt eredetileg telepítették vagy szállították, a Leica Geosystems jogosult többletköltséget felszámítani az ilyen garanciális szolgáltatásokért.

A jótállás kizárólagossága

Vevő‘ szavatossági joga kizárólag a jelen jótállásban foglaltakból áll. A fenti jótállás kizárólagos, és helyettesíti az összes többi – kifejezett vagy hallgatólagos, általános szerző‘dési feltételen alapuló, törvényben meghatározott vagy más jellegű – szavatosságot, illetve feltételeket és kikötéseket, beleértve a rendeltetésszerű használatra, egy meghatározott célra való alkalmasságra, a megfelelő‘ minő‘ségre és a jogsértés-mentességre vonatkozó szavatosságokat, feltételeket és kikötéseket, amelyek mindegyike kifejezetten ki van zárva. A Leica Geosystems nem tehető‘ felelő‘ssé, ha az állítólagos hibát vagy működési zavart a Vevő‘ vagy bármely más személy részérő‘l történt helytelen használat, hanyagság, nem megfelelő‘ telepítés, a Termék felnyitására, megjavítására vagy módosítására tett jogosulatlan kísérletek, nem megfelelő‘ karbantartás, a kezelési utasítások figyelmen kívül hagyása, túlzott terhelés vagy igénybevétel, a rendeltetésszerű használattal együtt járó elhasználódás, vagy az eredeti felhasználási célon kívül eső‘ bármilyen más ok, baleset, tűz vagy egyéb veszély, illetve bármely más olyan ok idézte elő‘, amely nem felróható a Leica Geosystems-nek. A jelen jótállás nem terjed ki arra az esetre, ha a Termékben abból eredő‘en keletkezik fizikai károsodás vagy működési zavar, hogy azt bármilyen típusú tartozékkal vagy perifériával együtt használták, és a Leica Geosystems megállapítja, hogy maga a termék nem volt hibás.

A felelő‘ség korlátozása

A Leica geosystems ugyancsak kizárja a felelő‘sséget- alapuljon az akár szerző‘désen, akár szerző‘désen kívüli károkozáson (a gondatlanság esetét is beleértve)- a termék eladásából, üzembe helyezésébő‘l, karbantartásából, használatából, teljesítményébő‘l, hibájából, vagy üzemzavarából eredő‘ vagy annak következményeként fellépő‘ mindenfajta járulékos, következményes, közvetett vagy különleges illetve büntető‘ kárét vagy kártérítésért, a helyettesítő‘ termék vevő‘ által történő‘ beszerzésének költségeiért. Az elmaradt bevételért vagy haszonért, üzleti lehető‘ség elvesztéséért, információ-vagy adatvesztésért, illetve más információs vagy pénzügyi veszteségért, még akkor is, ha a Leica Geosystems-t vagy disztribútorait tájékoztatták az ilyen károk lehető‘ségérő‘l, és a Leica Geosystems a felelő‘sségét saját válasz lehető‘ségérő‘l, és a Lecia Geosystems a felelő‘sségét saját választása szerint a cserére, javításra vagy kifizetett vételár visszatérítésére korlátozza. Ha az ezzel összefüggésben nyújtott bármely jóvátétel nem érné el alapvető‘ célját, az a kártérítési felelő‘sség fenti korlátozását nem befolyásolja.

Igények elhárítása


Ha egy illetékes bíróság a vásárlóknak értékesített egyes termékek esetében nem engedné meg a hallgatólagos szavatosságok teljes kizárását vagy korlátozását, illető‘leg a járulékos vagy következményes károkért nyújtandó kártérítés, valamint a személyi sérülésekért fennálló felelő‘sség korlátozását, úgy az ilyen hallgatólagos szavatosságok, illetve kötelezettségek érvényességi idő‘tartama nem lépheti túl a vonatkozó jótállás idő‘tartamát.

Alkalmazandó jog és illetékesség

A jelen Jótállásra a svájci jog vonatkozik, mindenfajta kollíziós jog és az Áruk Nemzetközi Adásvételérő‘l szóló, 1980. április 11-én kelt ENSZ-egyezmény kizárásával. Minden vita rendezésére a Leica Geosystems bejegyzett székhelye (a svájci Balgach) szerinti bíróság az illetékes. A Leica Geosystems saját belátása szerint a Vevő‘ székhelye vagy lakhelye alapján illetékes bírósághoz is fordulhat. A Leica Geosystems a jelen Jótállás keretében olyan speciális jogokat biztosít a Vevő‘nek, amelyek a jogszabályokban elő‘írt fogyasztói jogokat nem korlátozzák.


Betta garanciális feltételei:

A szervizbe a terméket -minden tartozékával együtt- a vevő‘nek kell saját költségén be- és elszállítani.
Garanciális és nem garanciális jellegű hiba esetén a szerelő‘k kiszállásával kapcsolatos költségeket, illetve a szervizszolgáltatási költséget a hibajelentő‘ tartozik megfizetni.
A meghibásodott gépet garanciális idő‘ben és azon túl a szervizek csak megtisztított állapotban veszik át, ellenkező‘ esetben a gépek tisztítását csak térítés ellenében végzik el.
Garancián túli javítás esetén a munkadíj nettó 4.500,- Ft/óra.

 

Jótállási feltételek

Az eladótól kérje a vásárlás napjának feltüntetését az eladó szerv részére elő‘írt rovatban és a jótállási javítási szelvényeken. Ennek alapján illeti meg a vásárlót a jótállási idő‘n belül a hibás termék díjmentes kijavítása, vagy ha ez nem lehetséges, kicserélése.
Jótállási idő‘n belül a gépet csak a jótállási jegyen feltüntetett szerviz javíthatja, ellenkező‘ esetben a termék elveszti garanciáját. A rendellenes használat elkerülése érdekében a használati utasításra vonatkozó követelmények betartására saját érdekében hívjuk fel a figyelmét. Ettő‘l eltérő‘ használat szakszerűtlen kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a termékért jótállást nem vállalunk.
Nem tekinthető‘ jótállás szempontjából hibásnak a termék, ha a javításának elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a meghibásodás rendellenes használata átalakítás, szakszerűtlen kezelés, elemi kár, természetes elhasználódás vagy egyéb okból következett be.
A pneumatikus kéziszerszámok garanciája 6 hónapig terjed, de a jótállási idő‘ letelte után is biztosítjuk a termék alkatrészellátását és a javítást. Pneutec profi kéziszerszámokra 1 év garancia jár.
A dugattyús kompresszorokra 1 év garancia, a csavarkompresszorok csavaregységére típustól függő‘en 1-2 év garancia jár. A garancián túl is biztosítják szervízeink a zavartalan
alkatrészellátását és javítását.


Calpeda garanciális feltételei:

A garancia ideje külön megállapodás hiányában a termékre (gépre, készülékre) az eladás (vásárlás) napjától számított 24 havi garanciát biztosítunk az első‘ tulajdonos számára.
Az eladás napja a garancia igazoláson, valamint a jótállási jegyen kerül feltüntetésre, aláírással és bélyegző‘vel.

A garancia feltétele

A vásárló a termék (gép, termék) szakszerű és rendeltetésszerű használat mellett, a garanciális idő‘n belül keletkező‘ meghibásodása esetén garanciális igénnyel léphet fel az alábbiak szerint.
Ha a vásárló a termék kijavítását kéri a javítási határidő‘ 15 nap. Ha a javítást a 15 nap alatt nem tudjuk elvégezni, úgy a javítás befejezéséig kölcsönkészülékrő‘l (géprő‘l) a szerviz útján díjmentesen gondoskodunk. A termék kijavítása esetén a jótállás idő‘tartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve, azzal az idő‘vel, amelyen alatt a vásárló a terméket a hiba, miatt rendeltetésszerűen nem használhatja. Ha a termék a vásárlástól számított három napon belül- a termékbe épített biztonsági elemek (pl. elektromos biztosítékok) hibáját kivéve- meghibásodott a vásárló kívánságára azt azonos típusú új termékre cseréljük ki.
Ha a cserére nincs lehető‘ség, a vásárló választása szerint a termék vissza szolgáltatásával egyidejűleg a vételáarat visszafizetjük, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú termékre cseréjük. Ha a hiba jellege (pl. a termék kijavíthatósága, javítás módja, az értékcsökkenés mértéke stb.) tekintetében vita merül fel, a jótállásra kötelezett jogszabályba erre feljogosított minő‘ségvizsgáló szerv (KERMI) szakvéleményét köteles beszerezni.
Ha a jótállásra kötelezett az elő‘írt kötelezettséget nem teljesíti, a jogosult (vásárló) maga is fordulhat a minő‘ségvizsgáló szervhez. A garancia megszűnésének okai: A vásárló garanciális igénye megszűnik illetve a jótállási felelő‘sségünk nem áll fenn, ha mi vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a meghibásodás az alábbiakban felsoroltak miatt következett be: A gépet a kezelési útmutatóban foglaltak nem megfelelő‘en használták A gép karbantartása nem volt megfelelő‘ A gépen arra jogosulatlan személy változtatásokat, javításokat, erő‘szakos vagy szakszerűtlen beavatkozásokat hajtott végre, ólomzárakat vagy ellenő‘rző‘ jelzéseket távolított el.
Nem eredeti gyári alkatrészek cseréje esetén.
Ha a meghibásodás egy más káreset következtében fordul elő‘ és ez a káreset nem hozható összefüggésbe a forgalmazó garanciális kötelezettségivel (elemi kár stb.) A gépet más, nem a garanciális igazoláson feltüntetett személy üzemeltette.
Nem tartoznak jótállási kötelezettség alá a (garancia körébe): a gyorsan kopó alkatrészek és a kereskedelmi áruk például: gumiból, műanyagból készült alkatrészek gumiabroncsok, tömlő‘k, villamos izzók, fényjelző‘ szerelvények, tömítő‘gyűrűk, csapágyak, üvegbő‘l készült szerelvények, stb. a használat során a természetes kopásból adódó hibák.


Leo szivattyúk garanciális feltételei:

A 151/2003 (IX.12) kormányrendelet alapján 12 hónap kötelező‘ jótállást biztosítunk.

Jótállási felelő‘sségünk kizárása

A jótállási felelő‘sségünk nem áll fenn, ha mi vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be.
Vízszivattyú esetén a garanciát kizáró ok, ha a meghibásodás kémiailag agresszív folyadék vagy nem megengedett mennyiségű szilárd szennyező‘dés beszívásából, szárazon futásból illetve fagyástól következett be. A rendellenes használat elkerülése céljából a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelnek és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő‘ használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. Karbantartási munkák elvégzése a vásárló feladatát képezi. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási idő‘tartamon belül a vásárlót terheli. Ez vonatkozik a készülék külső‘ és belső‘ tisztítására is. A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a garanciális kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél kívánságára a szerviz külön díjtétel felszámítása ellenében vállaljuk. Forgó alkatrészekre (csapágy, tengelytömítés) garanciát nem vállalunk.


CS-T Berger garanciális feltételei

A CST/berger a Robert Bosch GmbH egyik márkája. Valamennyi CST/berger mérő‘műszert gondos vizsgálatnak, tesztnek vetünk alá a Bosch minő‘ségbiztosítás szigorú ellenő‘rzésével. Ezért a Bosch garanciát vállal a CST/berger mérő‘műszerekre. A vásárlónak az eladóval kötött vásárlási szerző‘désbő‘l eredő‘ szavatossági jogait, valamint a törvényes jogokat ez a garancia nem korlátozza.

A mérő‘műszerekre garanciát vállalunk az alábbi feltételek mellett:

Vonal- és pontlézer esetében a garanciaidő‘ 12 hónap, más lézerkészülék, mérő‘kerék, mágneses kereső‘készülék, továbbá optikai mérő‘műszer és szintező‘készülék esetében 24 hónap. A garanciaidő‘ az első‘ tulajdonos vásárlásakor kezdő‘dik. Az eredeti vásárlási bizonylat dátuma a mérvadó.

A garancia nem vonatkozik:

Azokra az alkatrészekre, amelyek a használattal kapcsolatos vagy egyéb természetes kopásnak vannak kitéve, valamint a mérő‘műszer azon hibáira, amelyek a használattal kapcsolatos vagy egyéb természetes kopásra vezethető‘k vissza.
A mérő‘műszer azon hibáira, amelyek a kezelési útmutatások figyelmen kívül hagyására, nem rendeltetésszerű használatra, rendellenes környezeti feltételekre, nem szakszerű üzemi feltételekre, túlterhelésre vagy a karbantartás vagy az ápolás elmulasztására vezethető‘k vissza.
A mérő‘műszer azon hibáira, amelyeket olyan tartozékok, kiegészítő‘k vagy pótalkatrészek használata okozott, amelyek nem eredeti Bosch alkatrészek.
Azokra a mérő‘műszerekre, amelyeken módosításokat vagy kiegészítéseket végeztek. Az elő‘írt tulajdonságok olyan csekély mértékű eltéréseire, amelyek a mérő‘műszer értékét és használhatóságát tekintve jelentéktelenek. Az általunk garanciakötelesként elismert hiba javítása oly módon történik, hogy a hibás mérő‘műszert választásunk szerint térítésmentesen megjavítjuk, vagy egy kifogástalan mérő‘műszerre (adott esetben egy utódmodellre) cseréljük. A kicserélt mérő‘műszerek vagy alkatrészek a mi tulajdonunkba kerülnek. A garanciaigényt a garanciaidő‘n belül kell érvényesíteni. Ehhez az érintett mérő‘műszert az eredeti vásárlási bizonylattal együtt, – utóbbinak tartalmaznia kell a vásárlási dátumot és a termék megnevezését -, az eladónál, vagy egy, a használati utasításban megnevezett ügyfélszolgálatnál teljes egészében le kell adni vagy oda be kell küldeni. Részben vagy teljesen szétszerelt mérő‘műszereket nem lehet garanciális esetként benyújtani vagy beküldeni. Amennyiben a vásárló a mérő‘műszert elküldi az eladónak vagy egy ügyfélszolgálatnak, a szállítási költség és szállítás kockázata a vásárlót terheli. Egyéb igényt, mint ezen garanciális feltételekben megnevezett jogot a mérő‘műszer hibájának kijavítására, garanciavállalásunk nem alapoz meg. A garanciális szolgáltatások a mérő‘műszer garanciaidejét nem hosszabbítják, és nem újítják meg.A fenti garanciák az Európában vásárolt és ott használt mérő‘műszerekre vonatkoznak. Erre a garanciára a német jogérvényes, az Egyesült Nemzetek nemzetközi áruforgalmi szerző‘désekrő‘l szóló egyezményének kizárásával (CISG).


GYS garanciális feltételei

Forgalmazott termékeinkre kötelező‘ jótállásról a 151/2003.(IX.22) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
A garanciális igény csak garanciajeggyel együtt érvényesíthető‘ (garanciajeggyel ellátott termékek esetén)!

 

Nem érvényesíthető‘ a jótállási igény, ha a meghibásodást:

Nem rendeltetésszerű vagy a használati utasítástól eltérő‘ használat okozta.
Nem megfelelő‘ szállítás vagy tárolás okozta.
Környezeti vagy a készüléken kívül álló ok (pl. nem megfelelő‘ hálózati feszültség, hosszabbító, áramfejlesztő‘, stb.) okozta.
Vagy a készüléket a garancialevélben szereplő‘ szakszervizeken kívül már más is javította, illetve ha a készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő‘ vagy a szerviz működési körén kívül álló okból.
Az eladó szavatossági és jótállási felelő‘sségére a Ptk-ban és a 49/2003.(VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.


Mastroweld garanciális feltételei

Forgalmazott termékeinkre kötelező‘ jótállásról a 151/2003.(IX.22) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
A garanciális igény csak garanciajeggyel együtt érvényesíthető‘ (garanciajeggyel ellátott termékek esetén)!

Nem érvényesíthető‘ a jótállási igény, ha a meghibásodást:

Nem rendeltetésszerű vagy a használati utasítástól eltérő‘ használat okozta.
Nem megfelelő‘ szállítás vagy tárolás okozta.
Környezeti vagy a készüléken kívül álló ok (pl. nem megfelelő‘ hálózati feszültség, hosszabbító, áramfejlesztő‘, stb.) okozta. Vagy a készüléket a garancialevélben szereplő‘ szakszervizeken kívül már más is javította, illetve ha a készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő‘ vagy a szerviz működési körén kívül álló okból. Az eladó szavatossági és jótállási felelő‘sségére a Ptk-ban és a 49/2003.(VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.


Dremel garanciális feltételek

Az ön által vásárolt DREMEL termékre a 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet alapján a gyártási és anyaghibákból eredő‘ meghibásodásokra jótállást vállalunk a vásárlás napjától számítva a Jótállási Jegy és a vásárlást igazoló számla (vagy másolata) egyidejű bemutatásával:
24 hónap (kötelező‘ + gyártói) jótállás a fogyasztói szerző‘dés keretén belül érvényesített igény esetén minden készülékre, kivéve az akkuegységek és töltő‘ikre, illetve egyéb együtt szállított tartozékokra, amelyekre 12 hónap)
Kérjük a gépet mellékelt használati utasításban foglalt célokra és a leírtak figyelembe vételével használja. Az ettő‘l eltérő‘ használat, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, erő‘szakos külső‘ behatás, elemi kár, a készülék burkolatának illetéktelen megbontása esetén a garancia nem érvényesíthető‘.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a gépeinkhez eredeti tartozékok használatát javasoljuk. A nem eredeti gyári tartozékok használatából eredő‘ meghibásodásokért és esetleges balesetekért semmilyen felelő‘sséget nem vállalunk. Ezen túlmenő‘en az adott gép a jótállását is elveszítheti. Nem tartoznak a jótállás körébe a karbantartások, a természetes elhasználódásra, vagy a karbantartás hiányára visszavezethető‘ meghibásodások, törések
(pl.: szénkefekopás, javítókészlet csere, zsírzás, kábelsérülések, kábeltörés), valamint a megmunkáló szerszámok kopása (pl.: marószár, marókés, vágótárcsa, stb.).
A fogyasztói szerző‘dés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézését a 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet, a közületi vásárlók estében Ptk. erre vonatkozó elő‘írásai alapján intézzük. A garanciális javítás idő‘tartamát illető‘en: „ A forgalmazónak törekedni kell arra, hogy a javítást vagy cserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze”. A jótállás idő‘tartama a javítás idejével meghosszabbodik. Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül rendeltetésszerű használat mellett – a termékbe épített biztonsági elemeket kivéve – gyártási vagy anyaghibára visszavezethető‘ okból meghibásodott, és a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza – a vevő‘ kívánságára – azt azonos típusú termékre kell cserélni. A meghibásodás eredetét kereskedelmi oldalról, csak a BOSCH Központi Márkaszerviz bírálhatja el. Kereskedelmi egységek cserét nem bonyolíthatnak le, a cserekészüléket a fogyasztó részére a BOSCH szerviz adja át online-szerszám. A meghibásodott készülék átvétele a vásárlás helyén, azaz az áruházláncok vevő‘szolgálatánál, illető‘leg BOSCH szakkereskedő‘nél történhet. A javítás – a gyári minő‘ség biztosítása érdekében a – BOSCH központi márkaszervizében történik. A megjavított vagy csere készüléket a BOSCH Kft. visszajutatja a beküldő‘ címére. A jótállás a fogyasztó törvénybő‘l eredő‘ jogait nem érinti.
Vita esetén a fogyasztónak jogában áll erre feljogosított intézménytő‘l vagy személytő‘l szakvéleményt kérni.

Hibás teljesítés estén jogosult:

a) első‘sorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet.
b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, megfelelő‘ árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerző‘déstő‘l.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A termékcsere esetén a jótállás idő‘tartama újra kezdő‘dik. Ha cserére nincs lehető‘ség – a vevő‘ választása szerint – a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni.
Ha a hiba jellege (pl. a termék javíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke stb.) tekintetében vita merül fel, a fogyasztó a törvénybő‘l eredő‘ jogait a bíróságokon érvényesítheti. A fogyasztó vásárlástól való elállására vonatkozó joga a Polgári törvénykönyvrő‘l szóló 1959.évi törvény alapján akkor áll fenn, ha a hiba nem javítható ki, a kötelezett a hiba javítását nem vállalja, vagy a hiba kijavítása rövid idő‘ alatt értékcsökkenés és a jogosult érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 


Skil garanciális feltételei

Skil barkács- kert kategória

Minden Skil szerszámgépet gondosan ellenő‘riznek és alaposan tesztelnek a Skil szigorú minő‘ségellenő‘rzési vizsgálata során. Ezért a Skil garanciát ad szerszámgépeire és mérő‘eszközeire egyaránt. Ez a garancia nem korlátozza a vásárló garanciális jogait, amelyek a viszonteladóval kötött értékesítési szerző‘désbő‘l vagy más, törvényileg meghatározott jogokból erednek.
Kiszállítás elő‘tt valamennyi Skil szerszámgép minő‘ségét szigorúan ellenő‘rizzük és teszteljük. A Skil ezért valamennyi elektromos szerszámára és mérő‘eszközére garanciát ad. Ez a garancia nem korlátozza a vásárlónak sem a forgalmazóval kötött vásárlási szerző‘désbő‘l eredő‘, sem pedig egyéb törvényes jogait.

A Skil szerszámokra a következő‘ feltételek mellett vállalunk garanciát:

A garanciaidő‘ hossza 24 hónap. A garanciaidő‘ az első‘ vásárlás idő‘pontjával kezdő‘dik az első‘ vásárlást igazoló eredeti dokumentum alapján.

A garancia nem terjed ki a következő‘kre:

Normál használat vagy természetes öregedés következtében elhasználódó alkatrészek, továbbá a szerszám normál használat vagy természetes öregedés következtében bekövetkező‘ hibái.
A szerszám használati utasításainak be nem tartása, helytelen használat, nem megfelelő‘ környezeti vagy használati körülmények közötti használat, túlterhelés vagy nem megfelelő‘ karbantartás miatt bekövetkező‘ hibái.
A szerszám nem eredeti Skil tartozékok vagy alkatrészek használata miatt bekövetkező‘ hibái.
Módosított vagy kiegészítő‘kkel ellátott szerszámok.
Az elvárt minő‘ség olyan minimális csökkenései, amelyek nem csökkentik lényeges mértékben a szerszám értékét és használhatóságát.
Hat hónapos garanciát vállalunk az akkumulátorok bizonyíthatóan anyag- vagy gyártási hiba miatt bekövetkező‘ meghibásodásaira annak ellenére, hogy az akkumulátorok elhasználódó alkatrészek.
Az általunk a garancia hatálya alá eső‘nek elismert meghibásodásokat a meghibásodott szerszám ingyenes megjavításával vagy (lehető‘leg hasonló modellre történő‘) cseréjével hárítjuk el. A kicserélt szerszámok a tulajdonunkba kerülnek.
A garanciális igényeket a garanciaidő‘n belül kell bejelenteni. A kérdéses szerszámot a tartozékok vagy speciális csomagolás nélkül be kell mutatni a forgalmazónak vagy a www.skileurope.com oldalon feltüntetett szervizközpontok valamelyikének a vásárlást igazoló eredeti dokumentummal együtt, amelyen megtalálható a vásárlás dátuma és a termék leírása. A garancia részben vagy teljesen szétszerelt szerszámokra nem érvényes. Ha a vásárló visszaküldi a szerszámot a forgalmazónak vagy a szervizközpontok valamelyikének, akkor a szállítási költséget és kockázatot neki kell viselnie.
Az ebben a dokumentumban ismertetett, a hiba megszüntetésére vonatkozó jogon kívüli igényekre ez a garancia nem vonatkozik.
Az általunk ezen garancia értelmében elvégzett munkák nem hosszabbítják meg, illetve nem indítják újra a szerszám garanciájának idő‘tartamát.
A fenti garancia az Európában megvásárolt és használt szerszámokra vonatkozik.
Ezen garancia meghatározása Hollandia törvényei alapján történt az ENSZ áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó egyezményének (CISG) kizárásával.

Skil masters professzionális garanciális feltételei:

Az alábbi feltételek mellett biztosítunk garanciát a Skil szerszámokra:
A garanciás idő‘szak professzionális használat esetén 12 hónap az elso vásárló általi vásárlás dátumától kezdve. A megvásárlás dátumának meghatározásául az eredeti vásárlói nyugta szolgál.

Az alábbi kivételekre nem vonatkozik a garancia:

A normális használatnak vagy természetes kopásnak és elhasználódásnak kitett alkatrészek esetében, illetve a szerszámok normális használat vagy természetes kopás és elhasználódás során bekövetkező‘ meghibásodása esetén.
A felhasználói utasítások be nem tartása, helytelen használat, abnormális környezeti feltételek vagy abnormális használat, túlterhelés vagy nem megfelelő‘ karbantartás következtében bekövetkező‘ meghibásodások.
Nem eredeti, Skil gyártmányú tartozékok és alkatrészek használata következtében bekövetkező‘ meghibásodások.
Olyan szerszámok, amelyeket módosítottak, vagy kiegészítettek.
Enyhe hibák az elvárt minő‘séghez képest, amelyek nem befolyásolják lényegesen a szerszám értékét és használhatóságát.
Hat hónapos garanciát biztosítunk az akkumulátorok kimutatható anyaghibáira vagy gyártási hibáira, annak ellenére, hogy az akkumulátorok ki vannak téve a normális elhasználódásnak.
Az olyan hibákat, amelyekrő‘l megállapítottuk, hogy érvényes rájuk a garancia, a hibás szerszám megjavítása vagy cseréje által orvosoljuk. Az adott szerszám hasonló modellel is helyettesíthető‘. A kicserélt szerszámok vagy alkatrészek a mi tulajdonunkat képezik.
A garanciaigényeket a garanciális idő‘szakon belül kell jelezni. A kérdéses szerszámot, tartozékok vagy speciális doboz nélkül, a vásárlás dátumát és a termék megnevezését tartalmazó eredeti vásárlási igazolással és garanciajeggyel együtt vagy az eladónak kell átadni, vagy a www.skilmasters.com ismertetett ügyfélszolgálati központok egyikében kell átadni. A részlegesen vagy teljesen szétszerelt termékekre a garancia nem vonatkozik. A szerszám vásárlótól a kereskedő‘ig, vagy az ügyfélszolgálati központig történő‘ szállításának minden költsége és kockázata a vásárlót terheli.
Ez a garancia kizár minden más igényt, kivéve a szerszám kijavítására való igényt, az ebben a garanciában foglalt módon.
A szerszám garanciális idő‘szakát az általunk végzett garanciális javítás meghosszabbítja a Szervizben töltött idő‘szakkal, de nem indítja újra.
A fenti garancia Európában vásárolt és használt szerszámokra vonatkozik. Erre a garanciára Hollandia törvényei vonatkoznak, az ENSZ Nemzetközi árukereskedelmi konvencióját (CISG) kizárva.


Rottenberger granciális feltételei

A 3 éves garancia feltételeinek rövid összefoglalása:


A Rothenberger Magyarország Kft. a kis kéziszerszámokra (pl: fogó, csővágó) törésgaranciát vállal, amely gyártás során keletekezett hibákra, vagy anyaghibákra vonatkozik.
A Rothenberger elektromos gépekre, vizsgáló eszközökre, műszerekre a Rothenberger Magyarország Kft 12 hónap szervíz garanciát vállal.
Kiterjesztett garancia igénybe vehető regisztráció esetén egyes termékekre, mely évenkénti szerszám felülvizsgálatot igényel. A regisztrációt a Rothenberger Magyarország Kft-nél tudják érvényesítni.

A garancia minden 2005 áprilisa után vásárolt fitting présgépre érvényesíthető‘ (alapgépre):
Az 1 éves garancia helyett 3 éves garanciát biztosítunk
A garancia csak abban az esetben érvényes, ha az Xtra3  garanciát a gép vásárlásának regisztráltatásával aktiválta. Ezt a vásárláskor mellékelt formanyomtatvány  visszaküldésével lehet megtenni. ( Faxon, telefonon, vagy E-mail- ben.)
A regisztrációt a vásárlást követő‘ 4 héten belül el kell végezni.
A garancia feltétele, hogy a gépet 12 havonta a ROTHENBERGER KFT. szakszervizében felül kell vizsgáltatni és a szükséges karbantartásokat el kell végeztetni. Egy felülvizsgálat költsége  19.990 Ft. + Áfa (az árváltoztatás jogát fenntartjuk.) A felülvizsgálati  jegyző‘könyv egyben a gép műbizonylata is.
A garanciális igény bejelentésekor az alábbi dokumentumok szükségesek: számla (ill. számlamásolat), garanciajegy, 2. vagy 3. alkalommal az idő‘szaki felülvizsgálat igazolása  és a regisztráció visszaigazolásának másolata.


Geo-Fennel granciális feltételei

A Geo-Fennel minden termékére 2 év teljes körű garanciát biztosít.

Amennyiben Geo-Fennel termékével kapcsolatban garanciális problémája merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal.
Ha a készülék javítható, a gyártó elvégzi a javításokat, ellenkező esetben pedig új készülékre cseréli.


Flex ipari szerszámok granciális feltételei

A Flex minden termékére 3 év kiterjesztett garanciát biztosít internetes regisztráció esetén.

Az Original Flex az ipari kéziszerszámokra 1+2 év kiterjesztett garanciát vállal.
A garancia +2 éves kiterjesztése az Original Flex weboldalán történt regisztrációt követően, az ott feltüntetett feltételeknek megfelelően érvényesek.

Regisztráció itt


Brennentsuhl garanciális feltételei

A Brennenstuhl minden termékére 12 hónap kiterjesztett garanciát biztosítunk.

Továbbá a LED-es lámpákra 24 hónapot, a kábeldobokra 36 hónapot biztosítunk.