Az Ön kosara: üres
Kapcsolat: +36 30 6450 183 vagy hívjonSkype logó-on
Adatvédelem

 

  1. A webáruház a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
  2. A webáruház a szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
  3. A webáruház - a 1. és 2. pontba foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
  4. A webáruház az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben olyan módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerül sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
  5.  A webáruház a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fentiektől eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, a vásárlónak címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és vásárló hozzájárulása alapján kezelhet. Az itt meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az vásárló azonosító adataival és az vásárló hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.
    A vásárlónak a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítjuk, hogy az e pont szerinti adatkezelést megtilthassa.
  6. A 1-3. pontokban meghatározott célokból kezelt adatokat töröljük a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően, a 5. pontban szereplő célból kezelt adatokat töröljük, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a vásárló így rendelkezik.
    Az adattörlést haladéktalanul elvégezzük.

A webáruház biztosítja, hogy a vásárló a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az áruház mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve a vásárlóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.