Az Ön kosara: üres
Kapcsolat: +36 30 6450 183 vagy hívjonSkype logó-on
Általános Szersződési Feltételek

Kedves Látogató!

Az általános szerződési feltételek a honlapunkról letölthetőek, illetve kinyomtathatóak!!!

REGISZTRÁCIÓ:

A webáruházból történő vásárlás kizárólag előzetes regisztrációt követően lehetséges.
A regisztráció során az oldalon megjelenő adatlapot pontosan ki kell tölteni.
A sikeres regisztrációt követően a belépés az áruházba az Ön által megadott e-mail cím és jelszó megadásával történik.

A VÁSÁRÁLÁS MENETE, LÉNYEGES TUDNIVALÓK

 1. Válassza ki a megvásárolni kívánt terméket, adja meg a megrendelni kívánt mennyiséget és „helyezze a kosárba”. Amennyiben további terméket kíván vásárolni, az eljárást ismételje meg.
  A vásárolni kívánt termék jellemzőit a konkrét áru információs oldalából tudhatja meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget.
 2. A RENDELÉS ELKÜLDÉSÉIG (6. pont) a kosár tartalmát bármikor megtekintheti, módosíthatja, esetleg a kosarat ki is ürítheti, ha a főoldal felső sorában található "Kosár" menüpontba belép.
 3. Ha a vásárlást befejezte, kattintson a VÁSÁRLÓI ADATOK feliratra, ahol a megjelenő adatai helyességét ellenőrizheti.
 4. A személyes adatok megadását követően a FIZETÉSI MÓD feliratra kattintva tudja kiválasztani a vételár kiegyenlítésének módját.

  A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, amely a szállítási költséget nem tartalmazza. Minimális rendelési érték és csomagolási költség áruházunkban nincs.
  A fizetés utánvéttel illetve előre utalással történhet. A számlát a vásárolt terméket tartalmazó csomagban helyezzük el. A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. Áraink magyar forintban értendőek és bruttó árak, tehát tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA) is.
  A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a webáruház fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

  Amennyiben hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő árra, akkor a webáruház nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 5. A RENDELÉS ÖSSZEGZÉSE gombra klikkelve ismételten megtekintheti a kosarába tett árukat, valamint a szállítási és számlázási címet.
 6. A RENDELÉS ELKÜLDÉSE gomb megnyomásával rendelése megküldésre kerül webáruházunkba, melyet követően egy automatikusan generált e-mail-ben visszaigazolást kap, arról hogy megrendelése beérkezett hozzánk.

A visszaigazolás a megrendelés webáruházunkba történő megérkezését, a vásárló jognyilatkozatának hatályosulását igazolja, azaz a visszaigazolás még nem tekinthető elfogadó nyilatkozatnak, nem jelenti a szerződés létrejöttét.

 1. A rendelés elküldését követő első munkanapon kollégánk e-mailben, vagy telefonon megkeresi Önt, hogy megrendelését visszaigazolja, illetve, hogy a szállítási határidőről tájékoztassa. Megrendelése ezzel válik elfogadottá, a szerződés ekkor jön létre közöttünk.
  Amennyiben e visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a vásárlóhoz nem érkezik meg, a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
  A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a webáruházhoz, illetve a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
  Nem vállalunk semmilyen felelősséget az e-mail szolgáltatónál technikai okok miatt elveszett megrendelésekért!


GARANCIA, JÓTÁLLÁS

 1. A garanciális, jótállási feltételeket megtalálja a webáruház honlapján, valamint az ezt tartalmazó garanciajegy elhelyezésre kerül a kiszállított termék csomagolásában.AZ ÍRÁSBELI MEGERŐSÍTÉS

 1. Az írásbeli megerősítés a webáruház által a szerződés megkötése előtt, vagy legkésőbb a termék átvételekor a vásárló részére adott írásos tájékoztatás.
 2. A tájékoztatás tartalmazza a webáruházat üzemeltető cégnevét és címét; a szerződés tárgyának lényeges jellemzőit; a terméknek az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magába foglaló árát, az összes járulékos költséget, így különösen a fuvardíjat, szállítási vagy postaköltséget; a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeit; az elállás jogát; az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, továbbá azt az esetet is, amikor a vásárlót az elállás joga nem illeti meg; a webáruház azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a vásárló panaszait érvényesítheti; az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat); a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.

  A SZERZŐDÉS
 3. A szerződéskötés nyelve a magyar.
 4. A megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, áruházunk azt nem iktatja, az utóbb sem a webáruház honlapján, sem az áruházat üzemeltető gazdasági társaságnál nem lesz hozzáférhető.
 5. A jelen szerződési feltételekben nem részletezett kérdésekre nézve elsődlegesen Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandóak.


AZ ELÁLLÁS JOGA

 1. A vásárló a szerződéstől 14 napon belül indokolás nélkül elállhat.
 2. Elállási jogát a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg az írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított 14 nap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig, gyakorolhatja.
 3. Ha az írásbeli megerősítés kézhezvételére a termék kézhezvételének napjától, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított 14 nap elteltéig a vásárló akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb, mint 14 nap van hátra.
 4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
 5. A jogszerűen gyakorolt elállás esetén a webáruház köteles a vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. A webáruház azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
 6. Ha a felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a webáruház a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható időpontban, ennek hiányában a vásárló felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a webáruházhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
 7. Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a webáruházat nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
 8. Ha a webáruház a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a webáruházat terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel történő teljesítésről a webáruház egyértelműen és pontosan köteles a vásárlót tájékoztatni.
 9. A webáruház nem követelhet a vásárlótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a vásárló nem rendelt meg.
 10. A vásárló nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a webáruház ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását.